The Easy Way Nederlands

Centrale Markt

DE CENTRALE MARKT - La compra amb 5 sentitsDeMercado Central van Valencia onderscheidde zich altijd door dekwaliteit, variatie en versheid van zijn producten, evenals door debeleefde en persoonlijke omgang van de verkopers.


Maarbuiten zijn voornaamste activiteit, heeft het vernieuwend encommercieel karakter van de verkopers ervoor gezorgd dat deze Mercadoalmaar groter wordt en zichzelf elke dag overtreft. Tegenwoordig ishet een belangrijke plaats voor de verkoop van verse producten enheeft het een grote culturele en toeristische charme zowel voorbuitenlandse bezoekers als voor de Valencianen zelf.


DeMercado Central van Valencia bezet een oppervlakte van precies 8.160vierkante meter, verdeeld in 2 zones of veelhoeken.


DeMercado Central van Valencia groepeert ongeveer 300 kleinewinkeliers, die dagelijks 1.500 personen te werk stellen. Het is hetgrootste Europese centrum gespecialiseerd in verse producten en vanaf2 oktober 1996 de eerste markt in de wereld die de uitdaging van deinformatisering en de levering aan huis aanging.


Momenteelis de Mercado een belangrijk economisch centrum voor Valencia, zowelomwille van de bedrijvigheid van de winkeliers als omwille van devele bezoekers en de evenementen die er georganiseerd worden.
DeMercado Central springt in het oog. Het is één van de meestaantrekkelijke en meest bezochte gebouwen van Valencia. Dearchitectuur breekt niet met de schoonheid van het plein dat deeluitmaakt van het perfectionistisch geheel, samen met twee anderebelangrijke monumenten: ‘La Lonja de la Seda’ (Zijdebeurs) en dekerk ‘Iglesia de los Santos Juanes’. Het is ongetwijfeld hetmeest representatieve gebouw van het Valencia dat aan het begin vande 20ste eeuw op vlak van technologie en handel grote vooruitgangboekte. Valencia was toen ook trots op het landbouwpotentieel vanzijn land- en tuinbouw. Dit geloof in de vooruitgang en in delandbouwproductie toont zich in de moderne structuur van de Mercadoen in de allegorische versieringen die er te zien zijn.


Dekoepels van ijzer, kristal en keramiek (het middengedeelte is 30meter hoog) worden versierd met windwijzers: die met de papegaai endie met de vis maken deel uit van een panoramisch landschap van grotetorens en klokkentorens die typisch valenciaans zijn.